Objavljen je jedinstveni pravilnik o provedbi svih mjera Programa ruralnog razvoja HR i plan natječaja do kraja godine iz Programa ruralnog razvoja.

Indikativni plan je objavljen s ciljem informiranja i pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja i sadrži popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i planiranih rokova poznatih. Plan je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija.

Kako bi se ujednačile procedure i provedba postupaka dodjele potpora, objavljen je Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. koji zamjenjuje veliki broj dosadašnjih pravilnika za pojedine mjere, podmjere i tipove operacija. Ovim pravilnikom na jednom mjestu propisani su opći uvjeti prihvatljivosti, uvjeti prijave, obrade, provedbe, kontrole i isplate projekata te postupanja po prigovorima korisnika, za sve mjere iz Programa ruralnog razvoja i financijske instrumente, osim IAKS mjera (mjere 10,11,13 i 14).

Izvor: https://ruralnirazvoj.hr

Za više informacija slobodno nam se obratite.