Sisačko-moslavačka županija raspisala je Javni poziv za podnošenje zahtjeva po Projektu “Poticanje razvoja i komercijalizacije inovacija u Sisačko-moslavačkoj županiji” u 2019. godini.

Prihvatljivi korisnici bespovratnih potpora:
–  obrti, trgovačka društva, djelatnosti slobodnih zanimanja i ustanove u vlasništvu fizičkih osoba sukladno zakonskoj definiciji, registrirani sa sjedištem na području Sisačko-moslavačke županije i posluju na području Sisačko-moslavačke županije,
– udruge inovatora čije je sjedište i koje djeluju na području Sisačko-moslavačke županije.

Potpore se odobravaju za:
1. stjecanje zaštite intelektualnog (industrijskog) vlasništva u zemlji i inozemstvu:
– troškovi podnošenja prijave za zaštitu intelektualnog (industrijskog) vlasništva,
2. razvoj i tehničko-tehnološka obrada inovacija:
– nabava i ugradnja, preuređenje i nadogradnja strojeva i opreme, mjerni instrumenti, specijalni alati,
– istraživanje i razvoj novog proizvoda, odnosno uvođenje inovacija u proizvodnju,
3. tržišno-ekonomska obrada inovacije koja obuhvaća procjenu tržišnih izgleda inovacije,
4. sufinanciranje promotivnih aktivnosti vezanih uz inovaciju,
5. poticanje mladih inovatora,
6. poduzetničko obrazovanje inovatora.

Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom u istoj kalendarskoj godini,
najviše u iznosu od 40.000,00 kuna.

Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Javni poziv je 31. listopada 2019. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.smz.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.