Sisačko-moslavačka županija raspisala je Javni poziv za podnošenje zahtjeva po projektu “Poticanje startupova u gaming industriji”.

Prihvatljivi korisnici bespovratnih potpora po ovom Projektu su mikro i mali poduzetnici (MPS), obrti i trgovačka društva, sukladno zakonskoj definiciji, registrirani sa sjedištem i poslovanjem tvrtke u prostorima Poduzetničkog inkubatora PISMO Novska.

Sredstava bespovratne potpore namijenjena su za:
– kupovinu novih strojeva/opreme i alata za obavljanje sufinanciranog projekta poduzetnika,
– nabavka računala, računalnih programa i prateće opreme (hardware i software),
– troškove neto plaće.
Prihvatljivi troškovi po ovom Projektu odnose se na 2019. i 2020. godinu.

Neprihvatljivi troškovi:
– porez na dodanu vrijednost te ostale zakonom regulirane pristojbe,
– troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski povezani subjekti i
osobe s podnositeljem prijave,
– nabava/najam vozila,
– za sve namjene za koje je već ostvarena potpora od nekog drugog davatelja potpore,
– ostali neprihvatljivi troškovi u skladu s uvjetima Projekta/Javnog poziva.

Maksimalni iznos potpore koji se može dodijeliti po ovom Projektu je 35.000,00 kn.

Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Javni poziv je 26. listopad 2019. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.smz.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.