Na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine, vezano uz provedbu mjera iz Programa namijenjenih zadrugama hrvatskih branitelja, objavljen je javni poziv u cilju izbora pet referalnih centara za zadruge hrvatskih branitelja.

Za izbor referalnih centara mogu se kandidirati zadruge koje ispunjavaju uvjete Poziva i koje su prethodnih godina bile korisnice mjera namijenjenih zadrugama hrvatskih branitelja iz prethodnih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

Referalni centri obavljat će sljedeće aktivnosti:
1. prenositi znanja i iskustva zadrugarima o zadružnom poduzetništvu, organizirati izobrazbu zadrugara, održavati prezentacije o zadrugarstvu i radu zadruga hrvatskih branitelja, prezentirati mjere iz Programa namijenjene zadrugama hrvatskih branitelja, kao i druge aktivnosti namijenjene zadrugama hrvatskih branitelja obuhvaćene posebnim odredbama Programa i Programom u širem smislu,
2. pružati stručnu pomoć pri osnivanju zadruga hrvatskih branitelja, obavljati obilazak zadruga na terenu i dostavljati Ministarstvu stručna mišljenja o novoosnovanim zadrugama hrvatskih branitelja,
3. pružati pomoć u organizaciji okruglih stolova, sajmova, konvencija i tribina čiji je nositelj Ministarstvo,
4. raditi na međusobnom povezivanju zadruga hrvatskih branitelja, kao i njihovom umrežavanju s različitim gospodarskim subjektima te ostalim poduzetnicima u vidu plasmana proizvoda i usluga,
5. informirati te poticati zadruge hrvatskih branitelja o mogućnostima korištenja bespovratnih sredstava iz EU fondova,
6. razvijati suradnju s Područnim jedinicama Ministarstva u području djelovanja zadruga hrvatskih branitelja, kao i s tim povezanih aktivnosti,
7. obavljati i druge aktivnosti sukladno potrebama i prioritetima Ministarstva.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom pozivu traje od 16. listopada do 14. studenoga 2019.
godine. Svi zahtjevi će biti riješeni do kraja 2019. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://branitelji.gov.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.