Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 10.2. “Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Prihvatljivi prijavitelji su javna tijela koja se u skladu s zakonskim i pod zakonskim aktima bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava natječaja je 10.000.000,00 kuna, a visina potpore po korisniku računa se prema broju prihvatljivih aktivnosti i iznosi najviše do 30.000,00 eura (u protuvrijednosti u kunama) po pojedinoj aktivnosti. Intenzitet potpore  je do 100%.

Prihvatljive troškove biljnih genetskih resursa u poljoprivredi pogledajte u PRILOGU 3_natječajne dokumentacije, a prihvatljive troškove životinjskih genetskih resursa u poljoprivredi pogledajte u PRILOGU 4_natječajne dokumentacije.

Neprihvatljivi troškovi su:
-porez na dodanu vrijednost u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza,
-drugi porezi te propisane naknade i doprinosi (osim za troškove navedeni u prihvatljivim troškovima),
-kamate,
-rabljeni poljoprivredni strojevi, oprema,
-svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije opreme i mehanizacije koja nije predmet nabave Natječaja,
-troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja,
-nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi,
-plaće i druge naknade zaposlenika temeljem ugovora o radu, osim onih navedenih u Prilozima 3 i 4 Natječaja,
-novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka i/ili,
-troškovi nastali prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine,
-plaćanje gotovim novcem,
-troškovi vlastitog rada,
-opći i operativni troškovi.

Kako bi podnijeli zahtjev za potporu korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i podnosi se u dvije faze. Prvi dio zahtjeva za potporu podnosi se od 12:00 sati 17. listopada 2019. – do 12:00 sati 31. listopada 2019. godine, a drugi dio zahtjeva najkasnije do 24. prosinca 2019. do 12:00 sati.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.apprrr.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.