Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u okviru provedbe ciljeva vanjske politike Republike Hrvatske raspisalo je Poziv kojim podupire bilateralnu i multilateralnu suradnju kroz kulturnu promidžbu, javnu diplomaciju i međunarodnu prepoznatljivost.

Opći cilj ovog Poziva za predlaganje projektnih prijedloga je jačanje prepoznatljivosti Republike Hrvatske i predstavljanje, prvenstveno javnosti drugih država, hrvatske kulturne baštine, prirodnih ljepota, glazbe, povijesti, znanosti, tradicije, jezika, književnosti. Prijavitelji, nositelji izvedbenog dijela projekta, imaju priliku predstavljati Republiku Hrvatsku u zemlji i svijetu, doprinijeti jačanju njezine prepoznatljivosti pred inozemnom
publikom kroz prenošenje njezine bogate baštine, povijesti i tradicije.

Prijave mogu podnijeti
1.Udruge i umjetničke organizacije, upisane u Registar udruga, odnosno Registar umjetničkih organizacija i Registar neprofitnih organizacija, koje u svojim Statutima imaju jasno naznačeno područje definirano ovim Pozivom (kultura, umjetnost, znanost);
2. Javne ustanove upisane u Sudski registar, koje obavljaju djelatnost u području definiranim
ovim Pozivom (kultura, umjetnost, znanost;
3. Samostalni umjetnici i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području definiranim
ovim Pozivom (kultura, umjetnost, znanost).

Prijavitelji se mogu prijaviti i u partnerstvu i to po modelu jednog prijavitelja, nositelja projekta, vodeće – javne ustanove, udruge, umjetničke organizacije i partnera – javne ustanove, udruge, umjetničke organizacije.

Za predmetni poziv planiraju se financijska sredstva u procijenjenom iznosu od 3.850.000,00 kn. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu za provedbu projektnih aktivnosti je 1.000,00 kn, a najveći 80.000,00 kn.

Prihvatljive projektne aktivnosti:
– održavanje glazbenog nastupa s pretežito hrvatskim repertoarom: vokalno-instrumentalna izvedba, solistička izvedba, pijanistički recital, orguljaški koncert, koncert ozbiljne glazbe, adventski koncert itd.,
– održavanje glazbeno-scenskog nastupa: kazališna predstava manjeg opsega hrvatskih dramskih autora – prednost će imati oni projekti koji izvode hrvatske autore na engleskom i drugom jeziku zemlje primateljice ili na hrvatskom jeziku za studente/učenike hrvatskog jezika,
– održavanje znanstveno-stručnog predavanja ili književne večeri na temu hrvatske povijesti, jezika i književnosti, glazbe, kulturne baštine, Domovinskog rata,
– predstavljanje fotografskih izložbi o Hrvatskoj: kulturna baština, prirodne ljepote, nacionalni parkovi, znamenitosti, inovacije, dizajn, hrvatski velikani, prepoznatljive osobe iz svijeta sporta,
– filmska projekcija,
– promocija kulturnih vrijednosti i tradicije.

Poziv je usmjeren na prijavu nekomercijalnih projekata koji će se najvećim dijelom provoditi izvan teritorija Republike Hrvatske.

Prihvatljivi troškovi za prijavitelje:
– naknada izvoditeljima projektnih aktivnosti koji sudjeluju u provedbi projekta,
– troškovi puta,
– trošak smještaja u mjestu odvijanja projekta,
– trošak pripreme i izrade izložbe, programskih knjižica, letka/deplijana, promotivnih materijala, isključivo namijenjenih potrebama projekta,
– trošak usluge prevođenja materijala,
– za gostovanja izložbi u inozemstvu osigurava se potpora za troškove međunarodnog prijevoza,
– troškovi tehnike (najam opreme i instrumenata),
– trošak izrade vize,
– trošak solemnizacije bjanko zadužnice.

Rok za podnošenje prijava je 25. studenoga 2019. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: http://www.mvep.hr/hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.