Ministarstvo poljoprivrede objavilo je na portalu e-savjetovanja tri nacrta natječaja za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. radi savjetovanja s javnošću.

4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo

Ukupan iznos raspoloživih sredstava na ovom Natječaju iznosi 100.000.000,00 kuna, a prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Visina potpore po projektu iznosi od 5.000 do 200.000 eura za mikro, male i srednje korisnike odnosno 500.000 eura za velike korisnike, a intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Nacrt natječaja dostupan je na poveznici.

 4.1.2. „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“

Ukupan iznos raspoloživih sredstava na ovom Natječaju iznosi 50.000.000,00 kuna.
Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, a koje su podnijele zahtjev za potporu na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo.

Visina potpore po projektu iznosi od 5.000 do 300.000 eura,a intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Nacrt natječaja dostupan je na poveznici.

 4.1.3. „Korištenje obnovljivih izvora energije“

Ukupan iznos raspoloživih sredstava na ovom Natječaju iznosi 100.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Visina potpore po projektu iznosi od 5.000 do 1.000.000 eura. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50%, a može se uvećati za dodatnih 20% ako ulaganje provodi mladi poljoprivrednik, ako se ulaganje odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima ili ako je ulaganje povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima te ekološkom poljoprivredom.

Nacrt natječaja dostupan je na poveznici.

Savjetovanje s javnošću otvoreno je do 11. studenoga 2019. godine.