Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj.

Cilj Poziva je povećanje broja programa koji potiču razvoj publike u kulturi. Razvoj publike usmjeren je na kreiranje dugoročnih procesa koji će podići razinu aktivnoga sudjelovanja u kulturi i umjetnosti, učiniti ih dostupnijima, prepoznajući različitost potreba publike, njezinih socijalnih i ekonomskih iskustava te dob potencijalnih korisnika.

Pravo podnošenja prijave na temelju ovoga Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.

Svaki predlagatelj može prijaviti najviše dva programa.

U proračunu Ministarstva kulture osigurano je do 2,000.000,00 kuna za provedbu programa koji potiču razvoj publike u kulturi za 2020. godinu. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 20.000,00 kuna, a najviši 50.000,00 kuna.

U okviru ovoga Poziva prihvatljivi su svi opravdani troškovi koji doprinose realizaciji prijavljenoga programa čiji je cilj razvoj publike, a prema definiranim ciljevima i prioritetima za dodjelu sredstava.
Podržat će se aktivnosti koje će pomoći većoj vidljivosti i široj recepciji sufinanciranih programa kod ciljane publike i šire javnosti:
– honorari voditelja programa razvoja publike te suradnika angažiranih u programu razvoja publike,
– troškovi promotivnih materijala koji se odnose na aktivnosti u okviru ovoga Poziva,
– troškovi smještaja i putni troškovi voditelja programa razvoja publike te suradnika angažiranih u programu
razvoja publike,
– troškovi najma prostora za potrebe provedbe aktivnosti u okviru ovoga Poziva,
– nabava računalne i druge tehničke opreme za potrebe provedbe aktivnosti u okviru ovog Poziva.

Financiraju se programi visoke kvalitete i profesionalnih standarda, obuhvaćajući široka područja kulture i umjetnosti poput izvedbene i vizualne umjetnosti, književnost, kulturna baština i film te programi međunarodne kulturne suradnje.

Poziv je otvoren od 8. studenog do 9. prosinca 2019. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.min-kulture.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.