Središnji državni ured za šport je raspisao Javni poziv za sufinanciranje organizacije velikih športskih manifestacija u 2020. godini.

Cilj Javnog poziva je poticanje i potpora organizacije velikih športskih manifestacija kao načina promidžbe športskih vrijednosti i popularizacije športa među građanima, unapređenja sustava športa te međunarodne športske promocije Republike Hrvatske.

Prijavitelj na Javni poziv mora biti pravna osoba – udruga, koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama  te ispunjava ostale uvjete Poziva. Prijavitelji mogu imati partnere, a prihvatljivi partner može biti udruga,ustanova ili trgovačko društvo upisani u registar športske djelatnosti i registrirani za obavljanje športske djelatnosti organiziranja i vođenja športskih natjecanja sukladno Zakonu o sportu

Sredstva za provedbu Javnog poziva predviđena su u Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekciji za 2020. i 2021. godinu u visini od 9.000.000,00 kn, a točan iznos raspoloživih sredstava bit će definiran Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2020. godinu. Najmanji iznos sufinanciranja po športskoj manifestaciji koji prijavitelj može zatražitije 200.000,00 kuna, a najveći 1.500.000,00 kuna s time da zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 60% od cjelokupnog iznosa potrebnog za organizaciju velike športske manifestacije.

Prihvatljivi troškovi za organizaciju športske manifestacije su

  • troškovi smještaja, prehrane i organiziranog prijevoza športaša, stručnih timova športaša, sudaca, delegata i volontera za vrijeme održavanja športske manifestacije na području Republike Hrvatske;
  • nabava športske opreme, športskih rekvizita i športskih pomagala koji su nužni za održavanje športske manifestacije;
  • sanacija i/ili adaptacija javno dostupne športske infrastrukture potrebne za održavanje velike športske manifestacije;
  • troškovi za edukativne aktivnosti u sklopu velike športske manifestacije.

Športske manifestacije moraju se provoditi isključivo na području Republike Hrvatske, u vremenu od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine.

Rok za podnošenje prijava je 6. prosinca 2019. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://sdus.gov.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.