Europska komisija objavila je 5. studenoga 2019. godine Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2020. godinu.

Svrha programa Erasmus+ je poduprijeti nastojanja zemalja sudionica programa da učinkovito iskoriste mogućnosti europskog talenta i društvene imovine iz perspektive cjeloživotnog učenja povezivanjem potpore formalnom, neformalnom i informalnom učenju u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Programom se pružaju i veće prilike za suradnju i mobilnost s partnerskim zemljama, posebno u područjima visokog obrazovanja i mladih.

Poziv obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince;
 • Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse;
 • Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška reformi politika.

Rokovi za pojedine aktivnosti su:

Ključna aktivnost 1

 • Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih – 5. veljače 2020. do 12:00 (podne)
 • Mobilnost pojedinaca u području mladih (2. rok) – 30. travnja 2020. do 12:00 (podne)
 • Mobilnost pojedinaca u području mladih (3. rok) – 1. listopada 2020. do 12:00 (podne)
 • Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus – 13. veljače 2020. do 12:00 (podne)

Ključna aktivnost 2

 • Strateška partnerstva u području mladih – 5. veljače 2020. do 12:00 (podne)
 • Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja – 24. ožujka 2020. do 12:00 (podne)
 • Strateška partnerstva u području mladih (2. rok) – 30. travnja 2020. do 12:00 (podne)
 • Strateška partnerstva u području mladih (3. rok) – 1. listopada 2020. do 12:00 (podne)
 • Europska sveučilišta – 26. veljače 2020. do 17:00
 • Udruženja znanja – 26. veljače 2020. do 17:00
 • Udruženja sektorskih vještina – 26. veljače 2020. do 17:00.
 • Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja – 5. veljače 2020. do 17:00
 • Jačanje kapaciteta u području mladih – 5. veljače 2020. do 17:00

Ključna aktivnost 3

 • Projekti dijaloga s mladima  – 5. veljače 2020. do 12:00 (podne), 30. travnja 2020. do 12:00 (podne), 1. listopada 2020. do 12:00 (podne)
 • Aktivnosti Jean Monnet
  • Katedre, moduli, centri izvrsnosti, potpora udrugama, mreže, projekti – 20. veljače 2020. do 17:00
 • Sportske aktivnosti
  • Suradnička partnerstva – 2. travnja 2020. do 17:00
  • Mala suradnička partnerstva – 2. travnja 2020. do 17:00
  • Neprofitna europska sportska događanja – 2. travnja 2020. do 17:00

Sa ciljem pripreme potencijalnih prijavitelja za novi Poziv, održati će se radionice za pisanje projektnih prijava u okviru Poziva na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2020. godinu. Fokus radionica biti će na praktičnim aspektima pripreme projektnih prijedloga te uključuje rad u manjim skupinama.

Detaljne upute za podnošenje prijava dostupne su na hrvatskom odnosno engleskom jeziku.

Prijavni obrasci i druga tehnička dokumentacija potrebna za postupak prijave bit će objavljeni u narednom razdoblju na internetskim stranicama: www.mobilnost.hr.

Izvor: http://www.mobilnost.hr/hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.