U okviru terenske nastave, studenti Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu posjetili su Gradsku upravu grada Petrinje.

Cilj terenske nastave bio je upoznati studente s lokalnim aktivnostima i politikama, koje su mogućnosti dostupne i što se sve može napraviti sa raspoloživim EU sredstvima te sa kakvima se sve izazovima mogu susresti prilikom prijave i provedbe istih.

Uz Gradonačelnika i predstavnike Gradske uprave, na prijmu studenata sudjelovala je i ravnateljica Javne ustanove PETRA-Petrinjske razvojne agencije koja je predstavila djelatnost Agencije te Projekt Izrada projektne dokumentacije za projekt “Poduzetničko društveni centar Petrinja” u sklopu Natječaja Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima.