Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva u 2019. godini.

Predmet Javnog poziva je sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva u 2019. godini provedbom mjera:
a)Administrativni troškovi uvođenja i vođenja matičnih knjiga;
b) Troškovi ispitivanja koja provode uzgojna udruženja ili treće strane ili koja se provode u njihovo ime, radi utvrđivanja genetske kakvoće ili prinosa stoke, uz iznimku provjera koje provodi vlasnik stoke kao i rutinskih provjera kakvoće mlijeka;
c) Troškovi edukacije i informiranja uzgajivača stoke o provedbi uzgojnih programa;
d)Sudjelovanje u radu nacionalnih i međunarodnih organizacija i skupova iz područja provedbe uzgojno-selekcijskog rada  u stočarstvu.

Prihvatljivi prijavitelji su uzgojna udruženja u stočarstvu priznata od strane Ministarstva poljoprivrede koja ispunjavaju uvjete Poziva.

Udio prihvatljivih troškova koje sufinancira Ministarstvo poljoprivrede za rad uzgojnih udruženja nositelja uzgojnog/ih programa kroz ovaj Program iznosi do 70%, a najviše:
– do 80.000,00 kuna za udruge,
– do 220.000,00 kuna za saveze udruga.

Rok za dostavu prijava za Javni poziv počinje danom objave, odnosno 15. studenog 2019. godine, a traje 7 dana od dana objave, do 22.studenog 2019. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.