Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2019. godini.

Prihvatljivim prijaviteljima smatraju se udruge koje su osnovane temeljem Zakona o udrugama upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija i koje udovoljavaju općim uvjetima ovoga Poziva.

Prijava projekta u partnerstvu nije obavezna, ali se partnerstvom na projektu može ostvariti prednost pri financiranju.

Prioritetna područja Poziva:
-Prevencija nasilja među mladima (nenasilno rješavanje sukoba među mladima, edukacije o prihvaćanju različitosti među mladima i dr.);
-Prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladima;
-Prevencija elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima;
-Prevencija seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece;
-Prevencija emocionalnog nasilja nad djecom i tjelesnog kažnjavanja djece;
-Prevencija nasilja među djecom.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 3.500.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem Poziva može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 30.000,00 kuna, a najveći iznos  po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna.

Prihvatljivi izravni troškovi su troškovi koji su neposredno vezani uz provedbu projekta, a raspoređuju se na sljedeći način:
– Ljudski resursi (plaće/naknade voditelju/ici projekta, te provoditeljima aktivnosti, do 80% ukupnog iznosa koji se traži od Ministarstva);
– Putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja projektnih aktivnosti);
– Oprema i roba (do 15% ukupnog iznosa koji se traži od Ministarstva);
– Ostali troškovi, usluge (kampanje, troškovi praćenja i vrednovanja provedbe projekta, drugi troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu projektnih aktivnosti i sl.).

Prihvatljivi neizravni troškovi projekta su: troškovi režija (plin, voda, telefon, internet, najam prostora, struja i slično), bankovni troškovi, poštanski troškovi, troškovi uredskog materijala, troškovi knjigovodstva.

Rok za dostavu prijava je 16. prosinca 2019. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://mdomsp.gov.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.