Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaj “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba
novih doktora znanosti“.

Svrha natječaja je stabilno financiranje razvoja karijera doktoranada. Mentorima se omogućuje da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te tako usmjeriti njihovu karijeru prema vrhunskoj znanosti.

Konačni cilj Projekta je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu.

Temelji natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“:
– Kvaliteta mentora (znanstvena aktivnost i potencijal kandidata za vođenje doktoranda);
– Plan razvoja karijere doktoranda;
– Plan financiranja ostalih troškova znanstveno-istraživačkog razvoja doktoranda (školarina
za doktorski studij, materijalni troškovi istraživanja);
– Potpora organizacije (odgovarajući prostor, infrastruktura, postojeća oprema i sl.).

*Prijavitelji na Natječaj ne smiju za financiranje prijaviti one aktivnosti projekata za čiju su provedbu
već dobili sredstva iz drugih javnih izvora, tj. aktivnosti se ne smiju dvostruko financirati.

Uvjeti za mentora:
– Znanstvenik izabran u znanstveno ili znanstveno-nastavno zvanje, koji je doktorski rad
obranio najmanje 4 godine prije roka za prijavu na natječaj;
– U trenutku prijave mora biti zaposlen na neodređeno vrijeme u prihvatljivoj Organizaciji;
– Voditelj ili suradnik na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost, EU ( Obzor 2020.
i sl.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan znanstveni
razvoj doktoranda. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od dana završetka roka za
prijavu;
– Mogu se prijaviti znanstvenici iz svih znanstvenih područja;
– Kandidat za mentora može podnijeti samo jednu prijavu po natječajnom roku;
– S jednog projekta može se prijaviti samo jedan kandidat za mentora po natječajnom roku.

Uvjeti za organizacije:
Prihvatljive organizacije su sveučilišta i njihove sastavnice, javni znanstveni instituti, znanstveni instituti,
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao i druge pravne osobe i njihove ustrojstvene jedinice ili
druge pravne osobe koja obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih
organizacija koji se vodi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a koje ispunjavaju minimalne uvjete
propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti,
uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10).

Iznos pojedinačnog financiranja odnosi se na iznos ukupnog troška plaće doktoranda, što
uključuje: bruto II plaću, troškove prijevoza na posao i s posla te sredstva za ostale rashode za
zaposlene. Predviđeno trajanje financiranja doktoranda je najdulje četiri godine.

Prijave se podnose  zaključno do 10. siječnja 2020. godine do 13 sati (CET).

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: http://www.hrzz.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.