Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u turizmu fizičkim osobama – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Prihvatljivi prijavitelji su registrirani iznajmljivači i obiteljska poljoprivredna gospodarstva registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga, koji dostave pravodobni i cjeloviti Zahtjev za korištenje sredstava Fonda u skladu s uvjetima Poziva, ako zadovoljavaju sve ostale uvjete Poziva.

Raspoloživa sredstva po pozivu iznose 18 milijuna kuna, a ovisno o lokaciji nekretnine iznajmljivača i OPG-a, za sustave će moći dobiti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, i to do 70.000 kuna s PDV-om iznajmljivači i do 200.000 kuna s PDV-om OPG-ovi.

Opravdani su troškovi oni koji su nastali nakon objave Poziva u Narodnim novinama i to za:
-nabavu i ugradnju FNE,
-stručni nadzor radova.

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom započinje dana 20. studenog 2019. godine u 09:00 sati, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: http://www.fzoeu.hr/

Za dodatne informacije slobodno nam se obratite.