Facebook

Najčitanije!

Blog Post

Natječaj za sufinanciranje programa na temu poticanja medijske pismenosti u 2020.
Natječaji

Natječaj za sufinanciranje programa na temu poticanja medijske pismenosti u 2020.

Vijeće za elektroničke medije raspisalo je Javni poziv za prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata, manifestacija, seminara, konferencija, radionica, predavanja, pripreme i/ili izrade edukacijskih materijala ili istraživanja čija bi tema bila medijska pismenost, njen razvoj i osvještavanje njene važnosti, kao i s njima povezana područja i projekti.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata, manifestacija, seminara, konferencija, radionica, predavanja, istraživanja ili pripremu i izradu edukacijskih materijala čija bi tema bila medijska pismenost, razvoj i osvještavanje njene važnosti, kao i s njome povezana područja i projekti.

Svrha sufinanciranja je jačanje i razvoj medijske pismenosti građana te osvješćivanje javnosti o njenoj važnosti. Medijska pismenost podrazumijeva skup pojedinačnih i društvenih znanja, kompetencija i vještina, odnosno sposobnost pristupa i korištenja medija i komunikacijskih platformi, razumijevanje, vrednovanje i kritičko promišljanje različitih aspekata medija i medijskih sadržaja te stvaranje medijskih sadržaja i poruka, kao i odgovorno i etično dijeljenje informacija i medijskih sadržaja na medijskim i komunikacijskim platformama.

Pravo podnošenja prijave imaju svi fakulteti, instituti, obrazovne ustanove, udruge   i ostale pravne osobe koje razvijaju i rade projekte vezane uz medijsku pismenost.

Ukupno osigurana financijska sredstva u proračunu Agencije za elektroničke medije za 2020. iznose 400.000,00 kuna. Najviši iznos koji se može dobiti za pojedini projekt iznosi 40.000,00 kuna u jednoj godini, a najmanji 4.000,00 kuna.

Pri ocjenjivanju podnesenih prijava vrednovat će se sljedeći kriterij:

  • Tema i sadržaj prijave, povezanost s konceptom medijske pismenosti — prepoznavanje, analiza i rješavanje konkretnog problema/potrebe
  • Ciljevi —jasno iskazani u samom projektu
  • Povezanost — planiranih aktivnosti s postavljenim ciljevima
  • Ciljane skupine i dalekosežnost – odabir ciljne skupine građana i način njihovog dohvaćanja; neposredan rad s građanima
  • Infrastruktura — postojanje stručne (organizacija, ljudski resursi) i materijalne (prostor, oprema, novčana sredstva) infrastrukture za provedbu programa/projekta
  • Suradnja i umreženost — suradnja, koordinacija i/ili partnerstvo s drugim dionicima
  • Ekonomičnost — odnos očekivanih učinaka i troškova na području rada.
Rok za dostavu ponuda je 19. prosinca 2019. godine. 

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.aem.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.

Related posts