Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga “Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada”.

Cilj Poziva je potaknuti poduzeća na investiranje u izgradnju postrojenja za kompostiranje i izgradnju bioplinskih postrojenja, a na taj način se ujedno jedinicama lokalne samouprave i ostalim proizvođačima biootpada otvara mogućnost okolišno prihvatljivijeg zbrinjavanja biootpada u usporedbi s odlaganjem na odlagališta.

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može biti pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće koje je, na dan podnošenja projektnog prijedloga, registrirano najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta Prijavitelja.

U okviru ovog Poziva bespovratna sredstava (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u:
– izgradnju, nadogradnju, dogradnju (uključujući unaprjeđenje) i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja;
– izgradnju i opremanje novih postrojenja za proizvodnju OIE, u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije.

Najniži iznos  financiranja prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je 1.000.000,00 kuna, a najviši 50.000.000,00 kuna.

Kranji rok za dostavuprojektnih prijedloga je 1. listopada 2020. godine, a dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 7. siječnja 2020. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://strukturnifondovi.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.