Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za TOP događanja na teritoriju Republike Hrvatske, koja su glavni motiv dolaska turista u destinaciju.

TOP događanja doprinose sljedećim ciljevima:
• promociji Hrvatske kao turističke destinacije,
• unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire destinacije i
Hrvatske u cjelini,
• razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone,
• povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju pred i posezone,
• jačanju snage brenda hrvatskog turizma,
• stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma.

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe i to:
• trgovačka društva,
• obrti,
• zadruge,
• javne ustanove,
• ustanove u kulturi,
• umjetničke organizacije,
• jedinice lokalne i regionalne samouprave,
• turističke zajednice.

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja:
• najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.),
• nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja,
• najam prostora za održavanje događanja,
• najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju događanja,
• troškove smještaja, putne troškove izvođača i vanjskih suradnika,
• honorare (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika,
• zakup medijskog prostora i/ili troškove promocije događanja u zemlji i inozemstvu (studijska putovanja stranih novinara, posebne prezentacije i događanja u suradnji s predstavništvima HTZa u inozemstvu, medijska promocija i dr.),
• izradu promotivnih i informativnih materijala (prospekti, karte, CD, DVD, filmovi i dr.),
• usluge zaštitarske službe,
• druge troškove neposredne organizacije događanja, koje HTZ smatra opravdanim.

Krajnji rok za podnošenje kandidatura je 13. siječnja 2020. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.htz.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.