Sisačko-moslavačka županija je objavila Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti sukladno Planu poticanja razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2019. godinu.Ciljevi Natječaja i provedbe Plana poticanja razvoja poljoprivrede Sisačko-moslavačke županije utvrđeni su:
1. Poticanje proizvodnje bilja i stvaranja dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda,
2. korištenje poljoprivrednih površina,
3. ulaganja u stočarsku proizvodnju i proizvodnju riba (akvakulturu),
4. ekološka poljoprivredna proizvodnja,
5. poticanje neproizvodnih aktivnosti u svrhu povećanja vrijednosti poljoprivrednih proizvoda i prerađevina.

Prihvatljivi prijavitelji na Natječaj su poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području Sisačko-moslavačke županije.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:
1. Ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju;
2. Ulaganja u preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda;
3. Razvoj ekološke poljoprivredne proizvodnje (dodjeljuje se zatroškove nastale za stručni nadzor i ocjenu sukladnosti u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji i/ili ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji u prijelaznom razdoblju).
4.  Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta (dodijelit će se korisniku koji je u cilju okrupnjavanja imao troškove sređivanja imovinsko-pravnih odnosa radi stjecanja prava vlasništva najviše do 5 ha).
5. Edukacija i stručno osposobljavanje (odnosi se na pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom na poljoprivrednom gospodarstvu, stručno  osposobljavanje po posebnom programu te zakonski obvezatno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu proizvodnju).
6. Analiza tla (potpora će se dodijeliti poljoprivrednom gospodarstvu koji je u tekućoj godini izvršio i platio navedenu analizu).
7. Unapređenje i očuvanje genetskog potencijala u stočarstvu (odnosi se na proizvodnju uzgojno valjanih junica iz domaćeg uzgoja za proizvodnju mesa i mlijeka; rasplodne licencirane bikove za prirodni pripust; izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja ( licencirani pastusi i kobile hrvatski posavac i hrvatski hladnokrvnjak, krmača i nerastova banijske šare svinje); uzgojno valjanih nazimica; očuvanje pčelinjeg fonda).

Javni poziv je otvoren od 23. prosinca 2019. godine do 29. veljače 2020. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.smz.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.