Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom je raspisao javne natječaje za dodjelu bespovratnih sredstva poslodavcima na otvorenom tržištu rada za zapošljavanje osoba s invaliditetom u ukupnom iznosu financiranja od 40.000.000,00 kuna.

1. JAVNI NATJEČAJ za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca i osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 kuna(detaljnije pročitajte putem poveznice).

2. JAVNI NATJEČAJ za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod neprofitnih organizacija u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 kuna(detaljnije pročitajte putem poveznice).

Javnim natječajima odobravaju se bespovratna sredstva za pokriće svih ili dijela troškova koji omogućavaju zapošljavanje osoba s invaliditetom i održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom, a služe za:
a) nabavu i ugradnju novih tehnologija i opreme u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom;
b) ulaganja u znanja osoba s invaliditetom i osoba koje pružaju stručnu pomoć osobama s invaliditetom u primjeni novih tehnologija i opreme (programi osposobljavanja i usavršavanja kojima se stječu nova znanja, vještine i sposobnosti potrebne za rad osoba s invaliditetom);
c) izgradnju ili širenje (uključujući i obnovu) poslovnog prostora u cilju zapošljavanja osoba s invaliditetom;
d) pokriće troškova administracije vezanih uz pružanje usluge procjene radne učinkovitosti u centru za profesionalnu rehabilitaciju, pod uvjetom da su takvi troškovi izravna posljedica zapošljavanja osoba s invaliditetom po projektu.

Podnositelj prijave mora kumulativno ispuniti sljedeća 3 kriterija:
1. kriterij unapređenja poslovanja razvojem novih tehnologija i poslovnih procesa,
2. kriterij održavanja zaposlenosti i novog zapošljavanja,
3. kriterij samoodrživosti projekta.

Krajnji rok prijave na javne natječaje je 18.02.2020. godine.

Izvor: http://zosi.hr