Središnji državni ured za šport je objavio Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini.

Cilj Javnog poziva je poticanje razvoja športske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u
športu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove športske infrastrukture
na području Republike Hrvatske kao načina promidžbe športskih vrijednosti i popularizacije športa
među građanima, unaprjeđenja sustava športa te međunarodne športske promocije Republike
Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelji su JLP(R)S-i te oni mogu prijaviti Projektni prijedlog za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište).

Prijavitelji mogu djelovati samostalno ili uz partnere. Partneri prijavitelja mogu biti pravni subjekti čiji su osnivači prijavitelji i u njegovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, druga tijela čija aktivnost doprinosi realizaciji projekta kao i druge pravne osobe korisnici športskih građevina (športski klubovi i športske udruge).

Ukupan iznos sredstava koja se planiraju za Javni poziv iznose 16.000.000,00 kuna pri čemu se jednom Korisniku može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 1.000.000,00 kuna (bez PDV-a) s time da zatraženi iznos sufinanciranja, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% od ukupnog neto iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat i opremanje športske građevine.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, građevinski zahvat (dogradnja,
rekonstrukcija, obnavljanje) i opremanje športskih građevina i to:
• izvođenje građevinskih zahvata na planiranim/postojećim športskim građevinama temeljem prethodno izrađene projektne dokumentacije,
• opremanje športskih građevina kojim će se podignuti razina javnih usluga kroz poboljšanje kvalitete bavljenja športom.

Rok za podnošenje prijava je 31. siječnja 2020. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://sdus.gov.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.