Središnji državni ured za šport je objavio Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2020. godini.

Cilj Natječaja je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje
organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenu psihofizičkih sposobnosti i
zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje športom na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Natječaj je podijeljen u tri osnovna programska područja:
1. Poticanje programa bavljenja amaterskim športom i športskom rekreacijom – PP 1;
2. Poticanje programa organiziranja športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima – PP 2;
3. Poticanje programa organiziranja međunarodnih športskih konferencija – PP 3.

Prijavitelj na Natječaj mora biti udruga iz sustava športa koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i
Zakonu o sportu te ispunjava ostale Natječajem propisane uvjete. Prijavitelji na Natječaj mogu imati partnere u provedbi programa.

Središnji državni ured za šport će sufinancirati programe najviše do 80% opravdanih troškova cjelokupne
vrijednosti prijavljenoga programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni
osigurati iz ostalih izvora.
Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 10.000,00 kuna, a najveći
120.000,00 kuna, s time da zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od
80% cjelokupne vrijednosti programa.

Prihvatljive aktivnosti su:
– bavljenje amaterskim športom i športskom rekreacijom;
– organiziranje športskog natjecanja ili sudjelovanje na športskom natjecanju;
– organiziranje međunarodne športske konferencije.

Krajnji rok za dostavu prijava je 31. siječnja 2020. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://sdus.gov.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.