Sisačko-moslavačka županija objavila je Javni natječaj za financiranje programa i projekata za donacije i pokroviteljstva iz proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu.

Ovim Javnim natječajem Sisačko-moslavačka županija želi pružiti dodatni poticaj udrugama i organizacijama civilnog društva stvaranjem uvjeta koji će doprinijeti zadovoljavanje potreba članova zajednice, buđenju osjećaja ponosa i pripadnosti, stvaranju razvojnih potencijala i podizanje kvalitete života.

Ukupna vrijednost natječaja iznosi 1.300.000,00 kuna. Najmanji iznos koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći 50.000,00 kuna.

Korisnici mou prijaviti i ugovoriti najviše dva prorama/projekta u sklopu ovo Javnog natječaja.

Područja Javnog natječaja:
-promocanje vrijednosti Domovinskog rata,
-zaštita i promicanje ljudskih prava te unapređenje kvalitete života osoa s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju,
-osnaživanje djece i mladih za vlastiti razvoj i aktivno sudjelovanje u društvu,
-razvoj i promicanje kulture, vjerske baštine i kulturno amaterizma,
-tehnička kultura,
povećanje životnih standarda umirovljenika i osoba treće životne dobi,
-razvoj i promicanje športa,
-jačanje ipoticanje na mutimedijalne aktivnosti,
-razvoj dobrovoljnog vatrogastva,
-jačanje i razvoj gospodarskih, poljoprivrednih i turističkih aktivnosti,
-prevencija bolesti i zdravstvena zaštitta,
-knjižnička i nakladnička djelatnost,
-ostala područja od značaja na razvoj civilnog društva.

Osnovni prihvatljivi troškovi:
-troškovi zaposlenika angažiranih na projektu koji odovaraju stvarnih izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaća i dr.troškovima vezanim uz plaću,
-putni troškovi i troškovi dnevnica zaposlenika i drugih koji sudjeluju na projektu,
-troškovi kupnje ili unajmljivanja opreme i materijala
-troškovi potrošne robe,
-troškovi poduovaranja
-troškovi reprezentacije,
-troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora uključujući troškove financijskih usluga.

Javni natječaj je otvoren do iskorištenja planiranih sredstava, a najkasnije do 31.prosinca 2020. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.smz.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.