Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini na području Republike Hrvatske.

Zahtjev za sufinanciranje prilagodbe građevine po ovom javnom pozivu  mogu podnijeti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
– djeluju na području Republike Hrvatske,
– provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice.

Građevine, njezin dio ili oprema na području Republike Hrvatske čija će prilagodba ili uređenje biti sufinancirano sredstvima Državnog proračuna u 2020. godini jesu:

  • građevine javne i poslovne namjene,
  • njezin dio ili oprema: rampa, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma, ulazni prostor, stubište, WC, kupaonica, učionica, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, orijentacijski plan za kretanje u građevini, stajalište i peron, parkirališno mjesto; svi s planiranim završetkom radova do 31. prosinca 2020. godine.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz koji je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. Preslika Odluke o prilagodbi građevine,njezinog dijela ili opreme, ili drugog odgovarajućeg dokumenta;
  2. Projektna dokumentacija i tehničko rješenje sukladno odredbama članakaod 54. do 57. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13);
  3. Preslika žiro računa jedinice lokalne / područne (regionalne) samouprave;
  4. Vlasnički list;
  5. Troškovnik radova s upisanim jediničnim cijenama za svaku vrstu radova, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji za cijelu građevinu, na osnovu kojeg je ili će biti sklopljen ugovor o izvođenju radova s jedinicom lokalne / područne (regionalne) samouprave, odnosno procjena troškova gradnje potpisana od strane ovlaštenog projektanta za navedenu građevinu, njezin dio ili opremu;
  6. Akt na osnovu kojeg je dozvoljeno pristupiti građenju/rekonstrukciji građevine ili njezinog dijela, izdan od nadležnog ureda za graditeljstvo i prostorno uređenje u mjestu gdje se zahvat planira. Ukoliko za zahvat nije potrebna građevinska dozvola, tada potvrda nadležnog ureda s naznakom odredbe temeljem koje je gradnja/zahvat dozvoljen;
  7. Prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture ukoliko se izvodi prilagodba građevine zaštićenog kulturnog dobra;
  8. Fotografija objekta i mjesta izvođenja radova prilagodbe na objektu.

Javni poziv otvoren je do 21. veljače 2020. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://branitelji.gov.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.