Sisačko-moslavačka županija je objavila Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije.

Prijedlozi programa po ovom Pozivu mogu se podnositi u okviru sljedećih djelatnosti:
1. zaštite i očuvanja arheološke baštine, nepokretnih kulturnih dobara,
2. manifestacije udruga u kulturi,
3. manifestacije likovne djelatnosti, kazališne, muzejsko-galerijske, nakladničke, knjižničarske,
glazbeno-multimedijalne i arhivske djelatnosti,
4. manifestacije koje promiču kulturu mladih,
5. međunarodne kulturne suradnje,
6. izgradnja, održavanje i opremanje iz područja kulture.

Pravo podnošenja prijava imaju:
1.a. jedinice lokalne samouprave s područja Sisačko-moslavačke županije, javne ustanove i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Sisačko-moslavačke županije;
1.b. udruge i druge organizacije civilnog društva koje su se svojim statutima opredijelile za obavljanje djelatnosti u kulturi, čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti te koje svojim djelovanjem promiču uvjerenja i
ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
1.c. vjerske zajednice s područja Sisačko-moslavačke županije.

Prijavitelji mogu realizirati program samostalno ili u partnerstvu, a prijaviti mogu najviše dva projekta.

Prijave po područjima Poziva:
Prijavitelji pod točkom 1.a. mogu se prijaviti na područja Poziva (1, 3, 4, 5, i 6);
Prijavitelji pod točkom 1.b. mogu se prijaviti na područja Poziva (2, 3, 4, 5 i 6);
Prijavitelji pod točkom 1.c. mogu se prijaviti na sljedeća područja Poziva (2 i 6).

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva raspoloživ je iznos od 2.000.000,00 kuna, a planira se financirati između 250 i 300 programa.

Sredstva će se rasporediti prema prijaviteljima, kako je navedeno:
– za prijavitelje iz točke 1.a. osigurat će se sredstva u maksimalnom iznosu od 100.000,00 kuna,
– za prijavitelje iz  točke 1.b. osigurat će se sredstva u maksimalnom iznosu od 900.000,00 kuna,
– za prijavitelje iz točke 1.c. osigurat će se sredstva u maksimalnom iznosu od 1.000,000,00 kuna.

Krajnji rok za podnošenje prijava po Pozivu je 27. veljače 2020. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.smz.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.