Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je najavio skoru objavu javnog poziva za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u kućanstvima i višestambenim zgradama. 

Građanima će biti na raspolaganju 142 milijuna kuna za obiteljske kuće te 152 milijuna kuna za višestambene zgrade, a stopa sufinanciranja iznositi će 60%.

Detaljnije o Javnom pozivu predstavit će SIMORA, Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije na radionici u Petrinji, 7.veljače 2020. godine u 17 sati u Hrvatskom domu.