Zaklada “Kultura nova” je  objavila Javni poziv na predlaganje projekata organizacija civilnog društva (udruge i umjetničke organizacije) na području suvremene kulture i umjetnosti, koji se provode u razdoblju od 1. 7. 2020. do 31. 12. 2020. godine.

Javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2 u okviru Programa podrške 2020 provodi se s ciljem pružanja financijske podrške udrugama i umjetničkim organizacijama koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Bespovratna se sredstva dodjeljuju kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za razvoj programskih kapaciteta organizacija.

Prijaviti se mogu udruge ili umjetničke organizacije u suvremenoj kulturi i umjetnosti koje:

-su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj,
-su upisane u Registar neprofitnih organizacija,
-su uskladile svoj statut ili drugi opći akt na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju s odredbama važećih propisa,
-vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
-aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja,
-su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti,
-nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja,
-nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije,
-imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način,
-nisu dobile podršku u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. u Programskom području 2,
-zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu.

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti jednu prijavu na ovaj Javni poziv.

Podrška putem ovog Javnog poziva na predlaganje projekata u Programskom području 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata ostvaruje se u sljedeće dvije kategorije:
a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn,
b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn.

Indikativni proračun za ovaj Javni poziv iznosi 150.000 kn.

Rok za podnošenje prijava je 19. 3. 2020., 16.00 h.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://kulturanova.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.