Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja raspisalo je javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave I. do VI. skupine, prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), a podnositelj može podnijeti najviše jedan zahtjev za sufinanciranje.

Prihvatljivi projekti su projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva na području prihvatljivih podnositelja.

Prihvatljive aktivnosti su:

  • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
  • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave;
  • troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova;
  • nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Prihvatljive su aktivnosti na projektima koje se provode u razdoblju od 1.1.2020. do 31. 12.2020. godine.

Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po Korisniku, može iznositi 400.000,00 kuna s PDV-om.

Udio Ministarstva u sufinanciranju projekta ovisi o indeksu razvijenosti prihvatljivog podnositelja pa tako može biti maksimalno do:

  • 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz I. skupine;
  • 70% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz II. skupine;
  • 60% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz III. skupine;
  • 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz IV. skupine;
  • 40% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz V. skupine;
  • 30% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz VI. skupine.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od objave poziva od strane Ministarstva.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://mgipu.gov.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.