Sisačko-moslavačka županija objavila je 11. veljače 2020. godine Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za projekte/programe iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu.

Opći cilj Javnog natječaja je poziv na dostavu projektnih/programskih prijedloga kojima će se povećati učinkovitost i sposobnost udruga/drugih pravnih osoba (neprofitnih organizacija) u pružanju zdravstvenih usluga, prevenciji ovisnosti, unapređenju života i zdravlja umirovljenika, pružanju izvaninstitucijske skrbi za stare, pružanju usluga socijalne skrbi, unapređenju djelovanja udruga mladih, djelovanju i unapređenju rada udruga proisteklih iz Domovinskog i 2. svjetskog rata.

Financijska potpora dodjeljuje se udrugama i drugim pravnim osobama koje spadaju u neprofitne organizacije, a djelatnost im je u okviru područja Javnog poziva. Jedan prijavitelj može podnijeti samo jednu prijavu u okviru Javnog natječaja, no može istovremeno biti partner u drugoj prijavi.

Prihvatljive projektne/programske aktivnosti:
1. projekti/programi iz područja zdravstvena zaštite,
2. projekti/programi iz područja prevencija ovisnosti,
3. programi/programi udruga umirovljenika,
4. projekti/programi izvaninstitucijske skrbi za stare,
5. projekti/programi civilnih udruga iz područja socijalne skrbi,
6. projekti/programi udruga mladih,
7. projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog i 2. svjetskog rata.

Najmanji i najveći iznos traženih sredstava za financiranje projekta/programa po
pojedinom području je:
➢ za projekte iz područja zdravstvene zaštite od 5.000,00 do 15.000,00 kuna,
➢ za projekte iz područja prevencije ovisnosti od 5.000,00 do 15.000,00 kuna,
➢ za programe udruga umirovljenika od 5.000,00 do 35.000,00 kuna,
➢ za projekte izvaninstitucijske skrbi za stare od 5.000,00 do 15.000,00 kuna,
➢ za projekte civilnih udruga iz područja socijalne skrbi od 5.000,00 do 30.000,00 kuna,
➢ za projekte udruga mladih od 5.000,00 do 30.000,00 kuna,
➢ za programe udruga proisteklih iz Domovinskog od 5.000,00 do 200.000,00 kuna
i 2.svjetskog rata.

Planirano trajanje projekata/programa je od trenutka sklapanja Ugovora do 31. prosinca
2020. godine.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog natječaja na mrežnim
stranicama Sisačko-moslavačka županije.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.smz.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.