Putem portala e-savjetovanje, za javnu raspravu dostupan je Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije  6.2.1. ”Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Nacrt natječaja radi savjetovanja s javnošću te poziva sve zainteresirane na aktivno sudjelovanje davanjem konstruktivnih komentara i prijedloga na tekst natječaja, najkasnije do 28. veljače 2020. godine.

U e-savjetovanje možete se uključiti putem poveznice.

Izvor: https://ruralnirazvoj.hr