Objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini.

Opći cilj Javnog poziva je poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao
jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija.

Za dodjelu potpora iz Fonda kao predlagatelji projekta mogu se prijaviti:
–  Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije,
–  Jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine.

Predmet financiranja mogu biti:
1. Plaže – Uređenje plaža po izrađenom projektu koji je usklađen sa svim zakonskim propisima prostornog uređenja, zaštite prirode i zaštite voda (kapitalna ulaganja);
2. Centri za posjetitelje i interpretacijski centri– Nastavak izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije i multimedijalno opremanje centara za posjetitelje i interpretacijskih centara – projekti koji su do sada sufinancirani iz sredstava Ministarstva turizma i/ili EU fondova – kapitalna ulaganja;
3. Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma isključiv prijavitelj županije.

Za ovaj Program osigurano je do 25.000.000,00 kn. Ministarstvo sufinancira do 80%, odnosno do 90% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta sukladno indeksu razvijenosti temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske:
1. Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije
– I., II. skupina razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave – do 90%,
– III., IV. skupina razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave – do 80%.
2. Jedinice lokalne samouprave – gradovi/općine
– I., II., III. i IV. skupina razvijenosti jedinica lokalne samouprave do 90%,
– V., VI., VII i VIII. skupina razvijenosti jedinica lokalne samouprave – do 80%.

Intenzitet potpore
1.Plaže: Minimalni iznos potpore je 200.000,00 kn, a maksimalni 1.000.000,00 kn.
2.Centri za posjetitelje i interpretacijski centriMinimalni iznos potpore je 100.000,00 kn, a maximalni iznos  1.000.000,00 kn
3.Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma– Minimalni iznos potpore je 100.000,00 kn, a maximalni iznos 500.000,00 kn.

Zahtjevi temeljem Javnog poziva zaprimaju se zaključno s datumom 1. svibnja 2020. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://mint.gov.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.