Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva natječaja za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Na natječaju za tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima prihvatljivi korisnici su:

  • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (mikro, mala, srednja i velika poduzeća) u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike ili
  • fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (mikro, mala, srednja i velika poduzeća), ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla,
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla ili
  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (mikro, mala, srednja i velika poduzeća) koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju je 300.000.000,00 kuna od čega:
-162.000.000,00 kuna za mikro, mala i srednja poduzeća,
-18.000.000,00 kuna za korisnike početnike u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća,
-108.000.000,00 kuna za velika poduzeća,
-12.000.000,00 kuna za korisnike početnike u rangu velikih poduzeća.

Intenzitet potpore:
Mikro, mali i srednji korisnici:
Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000,00 eura, a najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
– do 3.000.000,00 eura za sektor prerade mesa i mlijeka,
– do 2.000.000, 00 eura za ostale sektore i
– do 200.000 eura za korisnike početnike.

Veliki korisnici:
Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000,00 eura, a najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
– do 5.000.000,00 eura za sektor prerade mesa i mlijeka
– do 3.000.000,00 eura za ostale sektore,
– do 200.000,00 eura za korisnike početnike.

Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 16. ožujka 2020. od 12:00 sati do 18. svibnja 2020. godine do 12:00 sati.

Na natječaju za tip operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije prihvatljivi korisnici su:

  • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (mikro, mala, srednja i velika poduzeća) u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike,
  • fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (mikro, mala, srednja i velika poduzeća), koje su upisane u Upisnik poljoprivrednika, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 70.000.000,00 kuna, a intenzitet javne potpore iznosi do 50%. Visina potpore po projektu iznosi od 15.000,00 do 1.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, a za korisnike početnike do 200.000,00 eura.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 16. ožujka 2020. godine od 12:00 sati do 30. lipnja 2020. godine do 12:00 sati.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.apprrr.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.