Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice u 2020. godini raspisalo je Javni poziv sa svrhom poticanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito korištenje sredstava ulaganjem u infrastrukturu, gospodarstvo te cjelokupan razvoj tih područja.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u :
– unapređenju društvene, javne, komunalne i socijalne infrastrukture,
– razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstane u skladu s Odlukom o razvrstavanju u:
➢ I., II., III. i IV. skupinu jedinica lokalne samouprave
➢ I. i II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave
➢ III. i IV. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave, ukoliko se projekt provodi na prihvatljivim područjima provedbe.

Prema Javnom pozivu za iskaz interesa, podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva bez obzira na koje područje ulaganja se odnosi zahtjev.

Ukupan iznos sredstava koja se planiraju za Program iznose 80.000.000,00 kuna, od čega je za Sisačko-moslavačku županiju namijenjeno 5.700.000,00 kuna.

Ukupna sredstva Programa raspoređuju se na ulaganja iz područja:
– unapređenja društvene, javne, komunalne i socijalne infrastrukture u iznosu od 65.000.000,00 kuna,
– razvoj infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak u iznosu od 15.000.000,00 kuna.

U postupku odabira, jednom Korisniku može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 1.000.000,00 kuna uključujući PDV, bez obzira na broj odobrenih projekata.  Neće se sufinancirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Najviši udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisi o skupini u koju je podnositelj zahtjeva/Korisnik razvrstan Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti prema čemu je za Grad Petrinju omjer sufinanciranja: Najviši udio Ministarstva 75%, najniži udio korisnika 25%.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina.
Prihvatljive su građevine iz područja:
1) socijalna/društvena infrastruktura,
2) javna infrastruktura,
3) komunalna infrastruktura,
4) zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije,
5) gospodarska infrastruktura.

Rok za podnošenje prijava je 3. ožujka 2020. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Izvor: https://razvoj.gov.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.