Ministarstvo hrvatskih branitelja je objavilo dva natječaja za udruge iz Domovinskog rata te jedan natječaj za udruge sudionika i stradalnika Drugog svjetskog rata. 

JAVNI NATJEČAJI ZA UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA 

Promicanje vrijednosti Domovinskog rata

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 5.700.000,00 kuna od čega je najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna, a najveći 450.000,00 kuna.
Jedan Prijavitelj može na Natječaj prijaviti najviše dva projekta.
Prijavitelji mogu djelovati zasebno ili s partnerskim organizacijama.

Prihvatljive aktivnosti u projektima 

 • izdavačka djelatnost na tematiku Domovinskog rata,
 • izložbe na tematiku Domovinskog rata (npr. izložba ratnih fotografija),
 • edukativni izleti za djecu i mlade na tematiku Domovinskog rata,
 • organiziranje edukativnih programa o Domovinskom ratu u osnovnim i srednjima školama (uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja),
 • održavanje nacionalnih/lokalnih konferencija,
 • aktivno sudjelovanje udruga u radu međunarodnih veteranskih i drugih udruženja i u radu međunarodnih konferencija,
 • suradnja s udrugama iz drugih zemalja,
 • multimedijalne aktivnosti oživljavanja sjećanja na Domovinski rat
 • i druge prihvatljive aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata.

Prijave na Natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave, zaključno s 18. ožujka 2020. godine.

Natječajna dokumentacija dostupna je OVDJE.

 

Psihološko i socijalno osnaživanje hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata 

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 9.500.000,00 kuna te je najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna, najveći 900.000,00 kuna.
Jedan Prijavitelj može na Natječaj prijaviti najviše dva projekta.
Prijavitelji mogu djelovati zasebno ili s partnerskim organizacijama.

Prihvatljive aktivnosti u projektima 

 • radne aktivnosti i radne terapije (ekološke akcije i druge društveno korisne aktivnosti, uređenje okoliša),
 • zapošljavanje,
 • socijalno poduzetništvo za unapređenje rada udruge i ublažavanje teških materijalnih prilika hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
 • rekreativno-stvaralačke i natjecateljske aktivnosti,
 • edukativne radionice (informatičko opismenjavanje),
 • provedba istraživanja o socijalnom statusu, posebice zdravstvenom stanju braniteljske i stradalničke populacije,
 • medicinska rehabilitacija,
 • umjetničko-scenski nastupi i uradci,
 • stvaralačke kreativne radionice,
 • stručna i edukativna predavanja i skupovi u području zdravstvene skrbi,
 • izdavačke djelatnosti,
 • razni oblici izvaninstitucionalne skrbi o nemoćnim, starijim i nezaposlenim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (ne uključuje mogućnost dodjele novčane pomoći),
 • socijalna i humanitarna djelatnost udruga iz Domovinskog rata (izložbe i aukcije)
 • i druge prihvatljive aktivnosti iz područja psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja braniteljske i stradalničke populacije iz Domovinskog rata

Natječajna dokumentacija dostupna je OVDJE.

Prijave na Natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave, zaključno s 18. ožujka 2020. godine

 

JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE SUDIONIKA I STRADALNIKA DRUGOG SVJETSKOG RATA 

Sudionici i stradalnici Drugoga svjetskog rata

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 800.000,00 kuna, najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna, a najveći 250.000,00 kuna.
Jedan Prijavitelj može na Natječaj prijaviti najviše dva projekta.
Prijavitelji mogu djelovati zasebno ili s partnerskim organizacijama.

Prihvatljive aktivnosti u projektima 

 • obilježavanje značajnih obljetnica i događanja iz Drugoga svjetskog rata (antifašističke borbe i druga događanja iz Drugoga svjetskog rata), uz tematske tribine i radionice,
 • međunarodna veteranska aktivnost,
 • nakladništvo u tematskom području borbe protiv fašizma i drugih oblika totalitarizma,
 • psihosocijalna podrška sudionicima i stradalnicima Drugoga svjetskog rata
 • i druge prihvatljive aktivnosti promicanja borbe protiv fažizma i drugih oblika totalitarizma, te zaštite interesa i skrbi o sudionicima i stradalnicima Drugoga svjetskog rata.

Natječajna dokumentacija dostupna je OVDJE.

Prijave na Natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave, zaključno s 18. ožujka 2020. godine.

Izvor: https://branitelji.gov.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.