Objavljen je Poziv “Uspostava reciklažnih dvorišta” sa svrhom povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih jedinica. Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad, kao niti nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilne jedinice.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda (KF) u okviru ovog Poziva je 100.000.000,00 kuna. Ukupni iznos prihvatljivih troškova po pojedinom projektnom prijedlogu ne smije prelaziti iznos od 7.600.000,00 kuna.
Najniži odnosno najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:
a) reciklažna dvorišta – građevine:
– najniži iznos 500.000,00 kuna,
– najviši iznos 4.500.000,00 kuna,
b) reciklažna dvorišta – mobilne jedinice:
– najniži iznos 100.000,00 kuna,
– najviši iznos 800.000,00 kuna.
Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Provedba projekta:

1. Reciklažna dvorišta – građevine
a) aktivnosti građenja reciklažnog dvorišta u skladu s pravomoćnim aktom ;
b) opremanje reciklažnog dvorišta informatičkom i uredskom opremom te opremom za potrebe rada reciklažnog dvorišta;
c) aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba;
d) aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu, telekomunikacijsku i električnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe reciklažnog dvorišta;
e) aktivnosti vezane uz osiguravanje pristupačnosti reciklažnog dvorišta te razumne prilagodbe infrastrukture osobama s invaliditetom;
f) aktivnosti vezane uz osiguranje dijela za ponovnu uporabu proizvoda u sklopu reciklažnog dvorišta;
g) Nadzor radova (stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II)).

2. Reciklažna dvorišta – mobilne jedinice
a) aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje postupka javne nabave roba za nabavu mobilne jedinice;
b) aktivnosti vezane uz provedbu ugovora o nabavi roba – mobilne jedinice.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 15. veljače 2021. godine. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 18. ožujka 2020. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://efondovi.mrrfeu.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.