Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“.

Opći cilj Poziva je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

Specifični cilj Poziva je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Prihvatljivi prijavitelji su:

– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– neprofitne organizacije.

Prihvatljivi partneri: 

Obvezni partneri na projektu su regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb.
Ostali partneri na projektu mogu biti udruga, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerska zajednica te pravne osobe Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj, ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama.

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 300.000.000,00 kuna. Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 500.000,00 kuna, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 5.000.000,00 kuna.

Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Prijave na predmetni Poziv moguće je predati od 02. ožujka 2020. godine od 11:00 sati, a Poziv je otvoren do 28. veljače 2021. ili do iscrpljenja raspoložive financijske omotnice.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: http://www.esf.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.