Ministarstvo hrvatskih branitelja je objavilo Javni poziv za financiranje/sufinanciranje obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih uz Domovinski rat u 2020. godini.

Predmet Poziva je prikupljanje pisanih prijava udruga koje se odnose na aktivnosti obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja u Domovinskom ratu te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2020. godini.

Prihvatljivi prijavitelji:

-udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom, a što je vidljivo iz njihova statuta i
– udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

Svaka udruga na Poziv može podnijeti najviše tri prijedloga (aktivnosti) za financiranje/sufinanciranje.

Prihvatljive aktivnosti za financiranje/sufinanciranje Pozivom:

– obilježavanje obljetnica stradavanja u Domovinskom ratu,
– obilježavanje obljetnica osnutka ratnih postrojbi,
– obilježavanja obljetnica akcija i operacija u Domovinskom ratu,
– obilježavanje prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat i braniteljsku populaciju,
-sportske i druge aktivnosti memorijalnog značaja koje se organiziraju u znak sjećanja na stradale hrvatske branitelje u Domovinskom ratu,
– druge prihvatljive aktivnosti obilježavanja događanja iz Domovinskog rata.

Prihvatljivi troškovi za financiranje/sufinanciranje Pozivom:
 • vijenci i svijeće
 • troškovi prijevoza i smještaja
 • hrana i osvježenje za sudionike obilježavanja, pribor za jelo
 • troškovi najma opreme i prostora
 • tisak plakata, zahvalnica, pozivnica, plaketa
 • trošak slanja pozivnica
 • majice, kape, promotivni spotovi
 • pehari, medalje, sportska oprema, troškovi suđenja utakmica
 • slikarska platna, boje i ostali slikarski pribor
 • osiguravanje hitne medicine pomoći i zaštitarskih usluga
 • ugovor o djelu/autorskom honoraru isključivo za vanjskog suradnika
 • ostali izravni troškovi neophodni za provedbu predložene aktivnosti koji su rezultat provedbe aktivnosti u svrhu ostvarenja rezultata i ciljeva aktivnosti.

Rok za prijavu na Poziv je zaključno s 20. ožujka 2020. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://branitelji.gov.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.