Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni poziv za provedbu mjera „Potpora za uzgoj goveda u sustavu krava-tele“, „Potpora za uzgoj uzgojno valjanih ovaca i koza“ i „Potpora za uzgoj izvornih pasmina peradi“ iz „Programa potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine“ u 2020. godini.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva

a) Potpora za uzgoj goveda u sustavu krava-tele
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su poljoprivrednici koji:
– su upisani u Upisnik poljoprivrednika,
– imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
– na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu drže ženska grla mesnih pasmina i/ili križance s mesnim pasminama, namijenjena rasplodu i koja su evidentirana u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ),
– podnesu zahtjev sukladno uvjetima ovog Javnog poziva.

b) Potpora za uzgoj uzgojno valjanih ovaca i koza
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su poljoprivrednici koji:
– su upisani u Upisnik poljoprivrednika,
– imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
– na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu drže uzgojno valjane ovce i koze evidentirane u matičnim knjigama (Središnji popis matičnih grla kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede),
– podnesu zahtjev sukladno uvjetima ovog Javnog poziva.

c) Potpora za uzgoj izvornih pasmina peradi
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su poljoprivrednici koji:
– su upisani u Upisnik poljoprivrednika,
– imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
– na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu drže izvorne pasmine peradi evidentirane u matičnim knjigama (Središnji popis matičnih jata kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede),
– podnesu zahtjev sukladno uvjetima ovog Javnog poziva.

Jedinični iznos potpore po grlu/kljunu utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla/kljunova za potporu i visine sredstava predviđenih Programom, a iznos potpore ne može biti veći od:
– 2.500,00 kuna po prihvatljivom ženskom grlu mesnih pasmina i/ili križanaca s mesnim pasminama goveda u sustavu krava-tele,
– 130,00 kuna po prihvatljivom grlu uzgojno valjane ovce ili koze,
– 110,00 kuna po prihvatljivom kljunu Zagorskog purana,
– 40,00 kuna po prihvatljivom kljunu kokoši Hrvatice.

Uvjeti prihvatljivosti grla/kljunova:

a) Potpora za uzgoj goveda u sustavu krava-tele
Prihvatljiva ženska grla mesnih pasmina i/ili križanaca s mesnim pasminama iz Priloga I ovog Javnog poziva:
– rođena i uzgojena u Republici Hrvatskoj,
– upisana u JRDŽ,
– u programskoj godini imala evidentirano prvo teljenje,
– mlađa od 36 mjeseci kod prvog teljenja,
– prisutna na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. studenog 2020. godine.
Programska godina obuhvaća razdoblje od 1. rujna prethodne godine do 31. kolovoza tekuće godine.

b) Potpora za uzgoj uzgojno valjanih ovaca i koza
Prihvatljiva grla za potporu su uzgojno valjana ženska rasplodna grla koja su:
– starija od 12 mjeseci ili imaju evidentirano janjenje/jarenje,
– upisana u matičnu knjigu (Središnji popis matičnih grla kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede),
– prisutna na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. studenog 2020. godine.
Prihvatljiva su i uzgojno valjana muška rasplodna grla koja su:
– upisana u matičnu knjigu (Središnji popis matičnih grla kojeg vodi Ministarstvo
poljoprivrede),
– prisutna na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. studenog 2020. godine.

c) Potpora za uzgoj izvornih pasmina peradi
Prihvatljivi su kljunovi iz matičnih jata kokoši pasmine Hrvatica te pasmine pura Zagorski puran koji su:
– upisani u matičnu knjigu (Središnji popis matičnih jata kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede),
– prisutni na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. studenog 2020. godine.

Rok za podnošenje zahtjeva po ovom Javnom pozivu je do 10. lipnja 2020. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na slijedećoj poveznici.

Izvor: https://www.apprrr.hr

Za dodatne informacije i pomoć slobodno nam se obratite.