Ministarstvo hrvatskih branitelja je objavilo Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu .

Pravo podnošenja zahtjeva za sufinanciranje na temelju ovoga Javnog poziva imaju autori književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu koji su fizičke osobe ili udruge iz Domovinskog rata registrirane u Republici Hrvatskoj – prvenstveno kada se radi o zajedničkom projektu udruge u kojem sudjeluje više autora i suradnika, neovisno o njihovom prethodnom književnom ili publicističkom radu i iskustvu.

Sufinancirat će se priprema i tisak, odnosno prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku književnih i publicističkih djela o Domovinskom ratu, koje tematizira osobni ili posredni doživljaj Domovinskog rata, događaj stvarne ili fikcijske naravi te ostvarenje koje može obrađivati samo jedan segment Domovinskog rata, ali i Domovinski rat u cijelosti.

Sufinancirat će se književna ili publicistička djela slijedećeg oblika: roman, knjiga priča i sl., knjiga poezije, drama, knjiga za djecu i/ili mlade, slikovnica, strip, monografija, esej ili kritika, publicistika i ostalo.

Sufinancirat će se prijevod na strani jezik po izboru autora. Knjiga prevedena na strani jezik mora biti objavljena u e-obliku na portalu specijaliziranom za e-knjigu s obveznim međunarodnim standardnim knjižnim brojem – ISBN kako bi pravno bile izjednačene s tiskanom knjigom.

Jednom projektu je po ovom Javnom pozivu moguće odobriti do najviše 30.000,00 kuna za pripremu i tisak književnog ili publicističkog djela o Domovinskom ratu, odnosno najviše 20.000,00 kuna za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku književnog ili publicističkog djela o Domovinskom ratu.

Jedan podnositelj može prijaviti najviše jedan projekt za pripremu i tisak te jedan projekt za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku.

Zahtjevi će se razmatrati u dva koraka:
1. ocjena kvalitete književnog ili publicističkog djela za kojeg se traži sufinanciranje (ogledni arak djela za koje se traži sufinanciranje pripreme i tiska od 16-20 stranica teksta koji ne sadrži ime autora!),
2. ocjena prihvatljivosti proračuna.

Elementi za vrednovanje su:
1. tematika jasno vezana uz Domovinski rat,
2. estetska vrijednost djela ili točnost podataka, činjenica, događaja i pojmova,
3. uspješnost interpretacije teme,
4. autentičnost prijavljenog rada,
5. jezično-stilska vrijednosti.

Javni poziv otvoren je do 5. svibnja 2020. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://branitelji.gov.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.