Ministarstvo kulture objavilo je  Poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj u 2020.

Opći cilj Poziva je omogućavanje pristupa i dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom te za djecu i mlade s teškoćama u razvoju.

Prihvatljivi prijavitelji

Pravo podnošenja prijave na temelju ovoga Poziva imaju organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, zaklade i udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti i socijalne djelatnosti) koje imaju sjedište i obavljaju djelatnosti na području Republike Hrvatske.
Svaki predlagatelj može prijaviti najviše jedan program u svojstvu nositelja projekta te najviše dva programa u svojstvu partnera na projektu.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna, a najviši iznos 200.000,00 kuna.

Programska područja koja se financiraju na temelju Poziva

Financiraju se programi visoke kvalitete i profesionalnih standarda, obuhvaćajući široka područja programa koji
osiguravaju ravnopravno uživanje u kulturi osobama s invaliditetom i djeci i mladima s teškoćama u razvoju,
dostupnost i pristup kulturnim sadržajima, programima vizualnih umjetnosti, audiovizualnih djelatnosti,
izvedbenih umjetnosti, knjige i književnosti i kulturne baštine.

Prihvatljive su programske aktivnosti kojima je cilj:

– osiguranje prilagodbe umjetničkog i/ili kulturnog sadržaja za osobe s jednom ili više vrsta invaliditeta i
djecu i mlade s jednom ili više teškoća u razvoju,
– vidljivost prilagođenih i/ili dostupnih programa za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u
razvoju
– promicanje i jačanje vidljivosti vrijednosti ravnopravnog pristupa i dostupnosti kulture.

Prihvatljivi troškovi:

1. honorari voditelja programa,
2. honorari suradnika zaduženih za razvoj novih ideja i aktivnosti u okviru programa,
3. naknade za vanjske usluge izravno povezane s provedbom programa isplaćene pravnim osobama,
4. troškovi u vezi s pripremom i provedbom programa, osim izravnih troškova osoblja,
5. usluge s područja informacijsko-komunikacijske tehnologije,
6. nabava računalne i druge opreme neophodne za potrebe provedbe programa,
7. uređenje i opremanje prostora sukladno potrebama programa,
8. komunikacijske aktivnosti (izrada promidžbenih AV, tiskanih i drugih materijala; izrada i održavanje
mrežnih stranica) , organizacija promidžbenih i informativnih događanja; promidžba programa putem
javnih medija,
9. aktivnosti vezane uz stjecanje novih znanja i vještina kojima se potiče daljnji razvoj novih modela te
profesionalni razvoj područja osiguranja pristupa i dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe s
invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju.

Prijave se mogu podnositi do 04. travnja 2020. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.min-kulture.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.