Hrvatska turistička zajednica je objavila Javni poziv s ciljem potpore razvoja destinacijskih menadžment
kompanija.

Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa koji pridonose sljedećim ciljevima:
• aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju motiva dolazaka turista na području cijele Hrvatske,
• obogaćivanju turističke ponude,
• razvoju inovativnih proizvoda koji omogućavaju produljenje turističke sezone i smanjenje sezonalnosti te povećanje turističkog prometa, posebice u razdoblju pred i posezone te na kontinentu,
• stvaranju prepoznatljivog imidža Hrvatske kao destinacije turizma posebnih interesa,
• tržišnoj valorizaciji složenih turističkih proizvoda kao razloga dolaska turista u pojedinu destinaciju u Hrvatskoj.

Za potporu po ovom Javnom pozivu mogu se kandidirati samo programi paket-aranžmana ili tura koji se odvijaju na području Hrvatske te zadovoljavaju uvjete Poziva.

Prihvatljivi prijavitelji

Za sredstva potpore mogu se kandidirati sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane kao turistička
agencija (barem dvije godine), sukladno važećim propisima o pružanju usluga u turizmu u Republici Hrvatskoj.

Jedan korisnik može kandidirati maksimalno pet programa paket-aranžmana.

Financijska potpora

Za jedan program korisniku se može odobriti potpora u bruto iznosu od 50.000,00 do 100.000,00
kuna, a ukupna vrijednost potpore koja se može odobriti po pojedinom korisniku može iznositi
maksimalno 250.000,00 kuna.

Namjena sredstava

Sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za programe razvoja i uvođenja na tržište
složenih turističkih proizvoda i to za sljedeće troškove razvoja, distribucije, promocije i troška zaposlenika:
• izrada storylinea za tematske proizvode,
• istraživanje tržišta za portfelj tematskih proizvoda,
• izrada baze podataka za portfelj tematskih proizvoda,
• osiguravanje resursa za provedbu,
• izrada promotivne brošure ili drugih informativnih/promotivnih materijala s portfeljem tematskih proizvoda,
• izrada internetske podstranice za portfelj tematskih proizvoda,
• izrada elektroničkog kataloga za portfelj tematskih proizvoda (u XML obliku),
• e-mailing za portfelj tematskih proizvoda,
• izrada vizuala za offline i online oglašavanje portfelja tematskih proizvoda,
• offline i online oglašavanje portfelja tematskih proizvoda (tisak, TV, vanjsko oglašavanje, internetsko oglašavanje – portali, društvene mreže i dr.),
• organiziranje studijskih putovanja za agente i komercijaliste turoperatora ili agencija i druge potencijalne prodajne suradnike za distribuciju portfelja tematske ponude,
• sudjelovanje na tematskim B2B poslovnim radionicama za tematsku ponudu koje nisu u organizaciji Hrvatske turističke zajednice i njenih predstavništava i ispostava u inozemstvu,
• nastupi na turističkim sajmovima koji nisu u organizaciji Hrvatske turističke zajednice i njenih predstavništava i ispostava u inozemstvu,
• plaća jednog stalno zaposlenog stručnog radnika.

Krajnji rok za podnošenje kandidatura je 6. travnja 2020. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći putem poveznice.

Izvor: https://www.htz.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.