Predmet ovog Poziva je sufinanciranje inovacija procesa i/ili organizacija poslovanja organizacije konzorcija MSP-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanaca vrijednosti s drugim poduzećima tzv. Integratorima. Za potrebe ovog Poziva konzorcij će se sastojati od minimalno 3 (tri) MSP-a.

Integratori su srednja i velika poduzeća koja su prisutna na više tržišta, imaju strukturiran dobavni lanac i lanac vrijednosti i svoje proizvode i usluge pružaju krajnjim korisnicima.

Prihvatljivost prijavitelja

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u natječajnoj dokumentaciji. Prijavitelj mora prijaviti i provoditi projekt u partnerstvu.

Financijska sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 100.000.000,00 kuna bespovratnih sredstava za razdoblje 2014. – 2020. Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti iznosi 38.000.000,00 kuna po projektnom prijedlogu, a najniži iznos je 2.000.000,00 kuna.

Prihvatljive aktivnosti

U skladu s predmetom Poziva prihvatljive su aktivnosti namijenjene poticanju inovativnosti MSP-ova u sklopu konzorcija s ciljem uspostave dugoročnih dobavljačkih odnosa sa drugim poduzećima – Integratorima.
Projekti koji nemaju za cilj uspostavu dobavljačkih odnosa nisu prihvatljivi.
Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:
1. Inovacija organizacije poslovanja i /ili procesa svih članova konzorcija MSP-ova u svrhu stvaranja i komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga;
2. Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis).

*Aktivnosti pod br. 2. ne mogu se provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti pod brojem 1.; svi članovi konzorcija moraju provoditi aktivnosti pod br. 1.

Projektni prijedlog se podnosi od strane ovlaštene osobe prijavitelja isključivo putem sustava
eFondovi u elektroničkom obliku od 30. ožujka 2020. godine u 11:00:00 sati  s krajnjim rokom dostave
projektnih prijedloga do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći putem poveznice.

Izvor: https://efondovi.mrrfeu.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.