U cilju zadržavanja radnih mjesta, nadležne institucije iz dana u dan donose razne mjere pomoći za sve pogođene pandemijom koronavirsa.

U nastavku pogledajte popis dijela aktualnih mjera.

Grad Petrinja

Grad Petrinja pokrivat će troškove dostave prehrambenih proizvoda  OPG-ima koji vlastite proizvode dostavljaju na kućnu adresu kupaca, a do sada su iste prodavali na gradskoj tržnici u Petrinji.

Troškovi dostave isplaćivat će se temeljem zahtjeva OPG-a, do iznosa 2.000,00 kuna mjesečno. Zahtjev mora sadržavati rješenje iz Upisnika OPG-a te popis korisnika kojima su prehrambeni proizvodi dostavili.

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ)
 • Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19)

Cilj – očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost, a pomoću nje poslodavci mogu dobiti do 3.250 kn po radniku.

Više informacija o ovoj mjeri potražite na:

* Privremeno su obustavljene sljedeće mjere aktivne politike zapošljavanja – Potpore za zapošljavanje, Potpore za usavršavanje, Potpore za samozapošljavanje, Obrazovanje i osposobljavanje i Javni rad.

 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) 
 • Moratorij na postojeće obveze

HBOR će svim svojim klijentima omogućiti moratorij u trajanju od 3 mjeseca* na obveze dospjele nakon 29. veljače 2020. godine što znači da klijenti za vrijeme trajanja moratorija neće biti u obvezi plaćati glavnicu, kamate i naknade, a dospjele obveze će nakon završetka razdoblja moratorija moći beskamatno otplaćivati u 12 jednakih mjesečnih rata. Također, klijentima kojima krajnji rok otplate kredita završava unutar tog razdoblja će se individualno regulirati način otplate .

*Postoji mogućnost produljenja trajanja razdoblja moratorija u slučaju  duljeg negativnog utjecaja pandemije koronavirusa na gospodarstvo.

 • Reprogramiranje kreditnih obveza

Svim korisnicima HBOR-ovih kredita bit će omogućeno reprogramiranje postojećih kreditnih obveza uz uvođenje počeka u otplati glavnice kredita što će se dogovarati sa svakim klijentom individualno. Zahtjev za reprogramiranje klijenti će predavati poslovnoj banci ili HBOR-u, ovisno o načinu odobrenja postojećeg kredita.

 • Novi krediti za likvidnosti

Nove kredite za likvidnost HBOR će poduzetnicima odobravati u suradnji s poslovnim bankama. Krediti će se odobravati uz povoljnu kamatnu stopu, a sredstva će biti namijenjena financiranju osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon). Poduzetnici će se sa zahtjevima za nove kredite za likvidnost moći javiti poslovnoj banci koja će u suradnji s HBOR-om odobravati sredstva.

 • Police osiguranja (garancije) kao kolateral za odobrenje kredita

HBOR će, u ime i za račun Republike Hrvatske, odobravati portfeljne police osiguranja (garancije) poslovnim bankama i HBOR-u. Police osiguranja (garancije) koristit će se kao kolateral za nove kredite za likvidnost odobrene izvoznicima, a HBOR je kao novu mjeru omogućio i izvoznicima iz turističkog sektora da koriste ovu pogodnost. Ovaj način osiguranja uskoro će moći koristiti i posredni izvoznici (dobavljači izvoznika).

Više informacija o ovim mjerama pronađite na web stranicama HBOR-a: https://www.hbor.hr/pomoc-poduzetnicima-za-ublazavanje-negativnih-posljedica-nastalih-pandemijom-covid-19-virusa-koronavirusa/.

 

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

HAMAG-BICRO provodit će osam novih mjera namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima:

 1. Moratorij na sve rate ESIF Mikro i Malih zajmovate Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj do 31. prosinca 2020. te prolongat otplate/roka korištenja kredita za koje je izdano jamstvo (https://hamagbicro.hr/prva-mjera-rasterecnja-poduzetnika/)
 2. ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva namijenjena mikro i malim poduzetnicima– radi se o zajmovima od 1.000-25.000€, poček je12 mjeseci, a kamate se smanjuju na 0,5% – 0,75% – 1,0%, ovisno o indeksu razvijenosti (https://hamagbicro.hr/novo-esif-zajmovi-za-obrtna-sredstva/)
 3. Smanjenje kamatnih stopa na investicijske kredite ESIF Mikro i Mali zajmovi, sa 30 % udjelom obrtnih sredstava, na 0,1 %-0,25 %-0,5 %.
 4. Povećanje maksimalne stope jamstva za ESIF pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva sa 65 % na 80 % glavnice kredita(jamčeni krediti iznos jamstva 150.000-1.000.000 EUR) putem 17 financijskih institucija.
 5. Uspostava novog financijskog instrumenta „COVID-19 krediti/zajmovi“za obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike.
 6. Uspostavljanjem novog financijskog instrumenta Mikro zajam za ruralni razvoj za obrtna sredstva osigurava se dodatna likvidnost subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru uz bržu i jednostavniju obradu, poček i nižu kamatnu stopu.
 7. Kontra garancije za 50 % glavnice ESIF Mikro zajma za obrtna sredstva za sektor turizma slijedom koje se značajno smanjuju uobičajeni instrumenti osiguranja te se osigurava povoljnija kamatna stopa 0,5 % – 1,0 % što ubrzava cjelokupni proces same obrade.
 8. Program ruralnog razvoja – Uspostava mjere B – Pojedinačna jamstva do 80 % glavnice kredita za kredite za obrtna sredstva (iznos jamstva do 1.000.000 EUR) koji se provodi putem 16 financijskih institucija.
Oslobođenje od članarina i doprinosa

S obzirom na situaciju donijete su odluke o ukidanju ili obustavi sljedećih članarina i doprinosa:

 

Porezna uprava

Porezna uprava je omogućila poduzetnicima kojima ove okolnosti utječu na poslovanje podnošenje Zahtjeva za odgodom plaćanja uslijed posebnih okolnostiZa odgodu svih poreznih obveza, kojima se podrazumijevaju i ostala javna davanja u nadležnosti Porezne uprave (doprinosi, članarine i slično) podnosi se jedan Zahtjev.

Zahtjev je moguće podnijeti Poreznoj upravi:

 1. putem sustava ePorezna– moguće podnositi navedeni zahtjev putem sigurnosnih vjerodajnica razine 3 (tokenima, internet i mobilnih usluga raznih banaka).
 2. putem web forme “Pišite nam”–  birajući temu ePorezna – JPPU podtemu Zahtjev za odgodom plaćanja
 3. samo iznimno, paušalni porezni obveznici, koji iz objektivnih razloga ne mogu podnijeti Zahtjev na način naveden po točkama 1. i 2., mogu neposrednim telefonskim kontaktom zatražiti usmeno podnošenje Zahtjeva.

*Na dan podnošenja Zahtjeva poduzetnik mora imati podnijete sve porezne prijave te podmirene sve dospjele obveze. Ukoliko je zahtjev osnovan, svaka obveza koja dospijeva u vremenu posebnih okolnosti do 20.06.2020. godine odgoditi će se za 3 mjeseca.

Pravo na odgodu poreznih obveza nije moguće postići za PDV za 2. mjesec koji se podnosio do 20.03, a koji dospijeva do 31.03.2020. godine.

Pravo na odgodu PDV-a imaju samo poduzetnici koji su u prethodnoj godini imali prihode do 7,5 mil kn pod uvjetom da porez obračunavaju prema izdanim računima.

O svim bitnim informacijama Porezna uprava obavještavat će putem posebnog mjesta na Internet stranici Porezne uprave – COVID-19.

Izvor: ZICER Plavi ured