Objavljen je Poziv s ciljem ublažavanje najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći (hrane i/ili osnovne materijalne pomoći) najpotrebitijim osobama te pružanjem popratnih mjera koje će doprinijeti boljem socijalnom uključivanju najpotrebitijih osoba.

Prihvatljivi prijavitelj

Prihvatljivi prijavitelji i partneri u okviru ovoga Poziva su neprofitne pravne osobe kojima je nadležno upravno tijelo izdalo rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći. Prijavitelj može dostaviti prijavu na Poziv samostalno ili u partnerstvu s drugim partnerskim organizacijama.

Sljedeće projektne aktivnosti su prihvatljive u sklopu ovog Poziva:

1. Ublažavanje materijalne deprivacije tipa 1 (MD1) – nedostatak hrane
1.1. Nabava, skladištenje, prijevoz i distribucija hrane
1.2. Prikupljanje, prijevoz, skladištenje i podjela donacija hrane te s time izravno povezane
aktivnosti podizanja svijesti.
1.3. Pružanje popratnih mjera
2. Ublažavanje materijalne deprivacije tipa 2 (MD2) – nedostatak osnovne materijalne
pomoći
2.1. Nabava, skladištenje, prijevoz i distribucija osnovne materijalne pomoći
2.2. Pružanje popratnih mjera – u obliku savjetovanja, radionica, brošura, letaka i drugo,
3. Tehnička pomoć (TP)
Primjeri aktivnosti u okviru tehničke pomoći su npr. aktivnosti stručnog usavršavanja u području dobrog financijskog upravljanja, izvješćivanja, javne nabave, nacionalnih propisa povezanih s prikupljanjem i
dijeljenjem humanitarne pomoći i dr.,nabava vozila, informatičke i/ili ostale opreme i materijala uz pripadajuću podršku i usluge, nužne za provođenje aktivnosti projekta.

Za financiranje projekata u okviru ovoga Poziva raspoloživ je indikativni iznos od
45.000.000,00 kn, a projekti se financiraju u iznosu od 100 % prihvatljivih troškova projekta.
MD1 – 38.000.000,00 kn,
MD2 – 5.500.000,00 kn i
TP – 1.500.000,00 kn.

*Prijavitelj može podnijeti prijavu za jednu ili obje vrste materijalne deprivacije te za
tehničku pomoć. Prijava za tehničku pomoć nije obavezna.

Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je od 20. travnja 2020. godine od 8:00:00 sati, a rok za  ističe 16. studenoga 2020. godine ili danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.

Projektni prijedlozi podnose se isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb.

Natječajnu dokumentaciju i više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://strukturnifondovi.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.