Ministarstvo poljoprivrede je objavilo Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini.

Cilj Programa je održati zaposlenost te postojeću razinu proizvodnje na malim poljoprivrednim gospodarstvima u sektoru voća i povrća, cvijeća, sektoru sjemena, kao i proizvodnje biljnog reprodukcijskog materijala te u stočarskim podsektorima govedarstva, svinjogojstva, konjogojstva, ovčarstva, kozarstva i peradarstva zbog osiguravanja kontinuirane opskrbe stanovništva hranom i potpore primarnim proizvođačima uslijed usporavanja gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19.

MJERE U PROVEDBI PROGRAMA ZA PODSEKTORE BILJNE PROIZVODNJE

Mjera 1. Potpora za proizvodnju voća
Mjera 2. potpora za proizvodnju povrća
Mjera 3. Potpora za proizvodnju cvijeća
Mjera 4. Potpora za proizvodnju poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

Korisnici potpora za Mjeru 1., Mjeru 2., Mjeru 3. i Mjeru 4. iz ovoga Programa su poljoprivredna gospodarstva koja ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • upisana su u Upisnik poljoprivrednika,
  • pripadaju kategoriji mikropoduzeća u skladu s Preporukom Komisije 2003/361/EZ
  • imaju evidentirane poljoprivredne površine u ARKOD sustavu.

*Dodatno, za Mjeru 4 uz prethodno navedena tri uvjeta poljoprivredna gospodarstva moraju biti upisana u Upisnik dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.

MJERE U PROVEDBI PROGRAMA ZA PODSEKTORE STOČARSKE PROIZVODNJE

Mjera 5. Potpora u sektoru govedarstva
5.1.: Potpora za krave dojilje
Potpora se dodjeljuje uzgajivačima goveda u proizvodnji mesa (krave dojilje), čija su grla upisana u Jedinstveni registar domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ). Prihvatljiva grla krava dojilja za ostvarenje potpore temeljem Programa su ženska grla koja nisu mliječne pasmine i križanci mliječnih pasmina i imaju registrirano najmanje jedno teljenje u JRDŽ-u.
5.2.: Potpora za krave u proizvodnji mlijeka
Potpora se dodjeljuje uzgajivačima goveda u proizvodnji mlijeka, čija su grla upisana u JRDŽ. Prihvatljiva grla su ženska grla mliječnih ili kombiniranih pasmina i imaju registrirano najmanje jedno teljenje u JRDŽ-u.

Mjera 6. Potpora u sektoru svinjogojstva
Potpora se dodjeljuje proizvođačima svinja za krmače upisane u JRDŽ.

Mjera 7. Potpora u sektoru konjogojstva
Potpora se dodjeljuje uzgajivačima pasmina konja hrvatski hladnokrvnjak, hrvatski posavac i međimurski konj dodjeljuje za zadržavanje veličine matičnih stada ženskih grla i zadržavanje obima proizvodnje.

Mjera 8. Potpora u sektoru ovčarstva i kozarstva
Potpora se dodjeljuje uzgajivačima ovaca i koza u proizvodnji janjadi i jaradi upisanih u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ).

Mjera 9. Potpora u sektoru peradarstva
9.1.: Potpora za proizvodnju konzumnih jaja
Potpora se dodjeljuje držaocima kokoši za proizvodnju konzumnih jaja.
9.2.: Potpora za proizvodnju mesa peradi
Potpora se dodjeljuje gospodarstvima koja se bave proizvodnjom mesa peradi.

PRORAČUN ZA PROVEDBU PROGRAMA

Više informacija potražite putem POVEZNICE.

Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr