Javna ustanova PETRA – Petrinjska razvojna agencija potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava odobrenog iz poziva „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 916.860,23 kune, a intenzitet potpore je 100% – 85% iz Europskog socijalnog fonda, a 15% Državnog proračuna RH. Provedbom projekta osigurat će se i sufinanciranje plaća djelatnika PETRA-e u iznosu od 210.239,98 kuna.

Projekt „Centar za razvoj poduzetništva PETRA!“ je pripremljen s ciljem poboljšanja zapošljivosti osoba na tržištu rada, a usmjeren je na osobe koje traže zaposlenje i osobe koje planiraju postati poduzetnici. Projektnim aktivnostima omogućit će se nezaposlenim osobama razvoj vještina za nastup na tržištu rada, stjecanje poduzetničkih vještina, osposobljavanje vezano uz IKT sektor i pripremu EU projekata.

Kroz projekt će se uspostaviti i INFO HUB, besplatni centar podrške i savjetovanja za nezaposlene osobe, poduzetnike i one koji to žele biti s mogućnosti korištenja usluga poput savjetovanja, izrade poslovnih planova, uz mogućnost korištenja računala i ostale infrastrukture.

S obzirom na veliki broj nezaposlenih osoba i nastupom novih okolnosti uslijed pandemije COVID-19 koji je doveo do povećanja broja nezaposlenih, PETRA će kroz ovaj projekt pružiti nove mogućnosti za sve zainteresirane nezaposlene osobe s područja grada Petrinje kako bi nadogradili svoje kompetencije i pronašli priliku za novo zaposlenje, ali se i okrenuli  mogućnosti pokretanja vlastitog poslovanja.

Projekt je započeo s provedbom 16. travnja 2020. godine i trajat će dvije godine.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost PETRA – Petrinjske razvojne agencije