Grad Petrinja raspisao je Javni poziv za sufinanciranje programa sanacije i obnove pročelja građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Petrinje unutar A,B i C zone, za vlasnike/suvlasnike ili upravitelje zgrada građevina na navedenom području.

Sufinanciranje troškova izvođenja radova sanacije i obnove:

  • fasada – ulično pročelje do 100 m²; do maksimalnog iznosa 40.000,00 kn,
  • fasada – ulično pročelje do 150 m²; do maksimalnog iznosa 150.000,00 kn,
  • fasada – ulično pročelje do 150 m²; do maksimalnog iznosa 250.000,00 kn ili do raspoloživih sredstava osiguranih u stavci proračuna.

Izvršenje programa obavlja se sukladno utvrđenoj Listi prioriteta, a broj programa koji se sufinanciraju ovisi o raspoloživim proračunskim sredstvima Grada.

Prijave se podnose Gradu, zaključno do 30 dana od objave natječaja,  popunjavanjem obrasca prijave (OBRAZAC PRIJAVE) sa svom potrebnom dokumentacijom određenom u obrascu, na adresu:

Grad Petrinja, 44250 Petrinja, Ulica I. Gundulića 2 s naznakom “SANACIJA I OBNOVA ULIČNIH PROČELJA – NE OTVARATI!”

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://petrinja.hr/