Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 29. travnja 2020. godine, treći Natječaj za provedbu podmjere 10.2. “Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 15.000.000,00 kuna, a prihvatljivi korisnici su javna tijela koja se bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora. Visina potpore po korisniku računa se prema broju prihvatljivih aktivnosti i iznosi najviše do 50.000,00 eura po pojedinoj aktivnosti, a intenzitet potpore je 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Ciljevi mjere:

 • potaknuti poljoprivredne prakse koje su korisne za okoliš, ublažiti negativne učinke poljoprivrede i povećati bio raznolikost
 • očuvati tradicionalne biljne i životinjske vrste koje su prilagođene lokalnim uvjetima te su u opasnosti od izumiranja

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi terenskog rada radnika prilikom prikupljanja biološkog i/ili genetskog materijala,
 • oprema i mehanizacija za obradu i pohranu biološkog i/ili genetskog materijala,
 • oprema i mehanizacija za opisivanje i procjenu svojstava,
 • oprema i mehanizacija za regeneraciju biološkog i/ili genetskog materijala,
 • pribor i potrošni materijal,
 • kupnja opreme za uzorkovanje, prijevoz, pripremu i pohranu materijala,
 • informatička oprema,
 • troškovi dodatnog tehničkog osoblja,
 • obuka djelatnika.

Neprihvatljivi troškovi:

 • porez na dodanu vrijednost,
 • drugi porezi te propisane naknade i doprinosi,
 • kamate,
 • rabljena poljoprivredna mehanizacija, strojevi, oprema,
 • svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije opreme,
 • novčane kazne,
 • operativni troškovi i sl.

Kako bi podnijeli zahtjev za potporu korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i podnosi se u dvije faze. Prvi dio zahtjeva za potporu podnosi se od 18. svibnja 2020. od 12 sati do 30. lipnja 2020. godine do 12 sati. Rok za podnošenje drugog dijela zahtjeva je 16. studenoga 2020. do 12 sati.

Natječajna dokumentacija i više informacija dostupni su putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.apprrr.hr/