Sisačko-moslavačka županija raspisala je Javni poziv za sufinanciranje razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za 2019. i/ili 2020. godinu.

Prihvatljivi korisnik je lovoovlaštenik lovišta na području Sisačko-moslavačke županije, odnosno pravna ili fizička osoba koja je stekla pravo lova u lovištu na području Županije temeljem Zakona o lovstvu, a na području ima jedno ili više lovišta.

Predmet sufinanciranja su slijedeće mjere:

  • Razvoj i unaprjeđenje lovstva
  • Promidžba i informiranje iz područja lovstva
  • Sprječavanje šteta od divljači i na divljači

Prihvatljive aktivnosti:

  • gradnja, rekonstrukcija i opremanje lovačkih domova;
  • gradnja, rekonstrukcija i opremanje hladnjača za prihvat mesa divljači i objekata za obradu i skladištenje;
  • gradnja ili rekonstrukcija hranilišta, pojilišta, solišta, spremišta za hranu, ograde, kolibe;
  • najam opreme, najam prostora i opreme za održavanje manifestacija, troškovi promocije, manifestacije, sajmovi, izložbe, stručni skupovi;
  • nabava sredstava i opreme za sprječavanje šteta od divljači – repelenti, električni pastiri s opremom, plinski topovi;
  • nabava sredstava i opreme za dezinfekciju ljudi, vozila i prostora.

Najviši ukupni godišnji iznos novčane potpore za tekuću godinu koju korisnik može ostvariti iznosi do 50% iznosa godišnje lovozakupnine/koncesije za lovnu godinu 2019./2020.

Javni poziv je otvoren do 5. lipnja 2020. godine.

Natječajnu dokumentaciju i obrasce prijave možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.smz.hr/