Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 4. svibnja 2020. godine, Natječaj za provedbu Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ – provedba tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Fiksni iznos javne potpore iznosi 50.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 120.000.000,00 kuna.

Korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za jedan od navedenih sektora:

 • prerada i/ili marketnig i/ili izravna prodaja proizvoda,
 • usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati: usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima (isključujući uslugu cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu), usluge u društvenim djelatnostima, intelektualne usluge,
 • tradicijski i umjetnički obrti,
 • turizam u ruralnom području u skladu s propisima koji uređuju ovo područje.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata),
 • opremanje objekata – kupnja zemljišta/objekata,
 • kupnja strojeva i opreme,
 • kupnja gospodarskog vozila i plovila u sektoru turizma i pružanja usluga koji će služiti za obavljanje djelatnosti,
 • kupnja živih životinja u sektoru turizma,
 • edukacije vezane za prijavljenu djelatnost,
 • promotivne aktivnosti vezane uz prijavljenu djelatnost,
 • izrada projektne dokumentacije.

Neprihvatljive aktivnosti su:

 • rabljena mehanizacija, vozila, plovila, strojevi i oprema (izuzev opreme/linija za preradu),
 • kupovina vozila namijenjena za cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 4. lipnja 2020. godine od 12 sati do 4. kolovoza 2020. godine do 12 sati.

Kako bismo Vam olakšali analizu prihvatljivosti za prijavu  na natječaj popunite kratki on-line upitnik, te ćemo Vam se povratno javiti radi detaljnije analize, a za sve nejasnoće nas slobodno kontaktirajte na info@petra.com.hr i 044/400-603.

ON-LINE UPITNIK Operacija 6.2.1.

Natječajna dokumentacija i više informacija dostupni su putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.apprrr.hr/